1. Mô hình tổ chức:

2. Ban Lãnh đạo công ty

2.1 Hội đồng quản trị :

1. Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Trần Huy Tưởng - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Trần Hồng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

4. Ông Đỗ Nguyên An - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị

6. Ông Nguyễn Công Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị

7. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị

2.2 Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Phi - Trưởng ban Kiểm soát

2.2 Ban Tổng giám đốc:

1. Ông Trần Hồng Phúc - Tổng giám đốc

2. Ông Trần Thắng Lợi - Phó Tổng giám đốc

3. Ông Lê Quốc Tuấn - Phó Tổng giám đốc

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng giám đốc

6. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Kế toán trưởng

7. Ông Nguyễn Ngọc Đường - Giám đốc khối Cơ Điện

2.3 Các Công ty con, Công ty liên kết :

1. Đại diện Văn phòng đại diện Miền Nam: Ông Đặng Trọng Đức

2. Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Phục Hưng: Ông Nguyễn Ngọc Đường

3. Giám Đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị xây dựng Phục Hưng: Ông Nguyễn Trung Vương

4. Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư PHK: Ông Nguyễn Hoàng Anh

5. Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Lâm: Ông Hoàng Văn Đào

6. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng: Ông Trần Huy Tưởng

7. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội: Ông Nguyễn Đức Chính

8. Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phục Hưng 7: Ông Lưu Văn Lạc

9. Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát: Ông Nguyễn Phát Thịnh

Liên kết với chúng tôi