Nhà máy xi măng Thành Thắng

Image
Image

Nhà máy xi măng Thành Thắng

Image

Chủ đầu tư

Image
Vị trí địa điểm
Image

Quy mô dự án

Image

Gói thầu thi công

Image

Tiến độ thực hiện
Dự kiến thời gian hoàn thành: 2017

 

Dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Thành Thắng (H.Thanh Liêm, Hà Nam) bao gồm:

-         01 silô bột liệu h = 62m, d =22,5m

-         01 silô clinker chính phẩm h =22m, d =  51m và 01 si lô clinker thứ phẩm.

-         04 silô xi măng h = 50m, d =18m

Giá trị hợp đồng: 171,660  

Liên kết với chúng tôi